Thứ Hai, 14/09/2020

KẾT QUẢ3D3D+
210182NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
999123NHÌ
350N
NHÌ
40TR
621021
338209BA
210N
BA
10TR
747839
659108
238954441027KK
100N

5TR
192318780944
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N