Thứ Sáu, 14/08/2020

KẾT QUẢ3D3D+
542026NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
554897NHÌ
350N
NHÌ
40TR
185650
665240BA
210N
BA
10TR
329681
868889
184920149337KK
100N

5TR
053174889500
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N