Thứ Tư, 14/07/2021

KẾT QUẢ3D3D+
178539ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
876030NHẤT
350N
NHẤT
40TR
530498
166702NHÌ
210N
NHÌ
10TR
215217
677224
178157676431BA
100N
BA
5TR
705496161667
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N