Thứ Sáu, 14/06/2019

KẾT QUẢ3D3D+
692768NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
978595NHÌ
350N
NHÌ
40TR
745411
466153BA
210N
BA
10TR
141753
065864
165373319496KK
100N

5TR
295671293241
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N