Thứ Sáu, 14/06/2019

KẾT QUẢ3D3D+
692768ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
978595NHẤT
350N
NHẤT
40TR
745411
466153NHÌ
210N
NHÌ
10TR
141753
065864
165373319496BA
100N
BA
5TR
295671293241
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N