Thứ Hai, 14/02/2022

KẾT QUẢ3D3D+
513843ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
510892NHẤT
350N
NHẤT
40TR
074604
694139NHÌ
210N
NHÌ
10TR
446822
155746
244991415878BA
100N
BA
5TR
300746620229
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N