Thứ Sáu, 13/11/2020

KẾT QUẢ3D3D+
355413NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
331754NHÌ
350N
NHÌ
40TR
741821
598342BA
210N
BA
10TR
692373
430341
032705693706KK
100N

5TR
600936385906
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N