Thứ Tư, 13/05/2020

KẾT QUẢ3D3D+
353204NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
191607NHÌ
350N
NHÌ
40TR
127268
313090BA
210N
BA
10TR
856118
969477
550009060884KK
100N

5TR
205245835073
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N