Thứ Tư, 13/04/2022

KẾT QUẢ3D3D+
140832ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
811241NHẤT
350N
NHẤT
40TR
800720
175414NHÌ
210N
NHÌ
10TR
607444
446736
313054571647BA
100N
BA
5TR
899702667833
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N