Thứ Sáu, 13/03/2020

KẾT QUẢ3D3D+
509028ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
726246NHẤT
350N
NHẤT
40TR
451058
933299NHÌ
210N
NHÌ
10TR
456212
300628
370093054239BA
100N
BA
5TR
368134254963
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N