Thứ Hai, 13/01/2020

KẾT QUẢ3D3D+
694954NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
933490NHÌ
350N
NHÌ
40TR
762689
008531BA
210N
BA
10TR
792175
453045
167596030357KK
100N

5TR
396889930080
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N