Thứ Hai, 12/10/2020

KẾT QUẢ3D3D+
261774NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
577029NHÌ
350N
NHÌ
40TR
329912
387794BA
210N
BA
10TR
575767
135529
612723289226KK
100N

5TR
786490452556
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N