Thứ Tư, 12/06/2019

KẾT QUẢ3D3D+
813400ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
672507NHẤT
350N
NHẤT
40TR
158053
249469NHÌ
210N
NHÌ
10TR
646494
888311
989867067748BA
100N
BA
5TR
588298028396
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N