Thứ Tư, 12/05/2021

KẾT QUẢ3D3D+
321349NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
573060NHÌ
350N
NHÌ
40TR
966133
804562BA
210N
BA
10TR
661787
903617
962281256127KK
100N

5TR
322863068610
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N