Thứ Tư, 12/05/2021

KẾT QUẢ3D3D+
321349ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
573060NHẤT
350N
NHẤT
40TR
966133
804562NHÌ
210N
NHÌ
10TR
661787
903617
962281256127BA
100N
BA
5TR
322863068610
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N