Thứ Tư, 11/11/2020

KẾT QUẢ3D3D+
708157ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
565525NHẤT
350N
NHẤT
40TR
666248
605451NHÌ
210N
NHÌ
10TR
425165
793043
010094676012BA
100N
BA
5TR
863049417592
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N