Thứ Tư, 11/11/2020

KẾT QUẢ3D3D+
708157NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
565525NHÌ
350N
NHÌ
40TR
666248
605451BA
210N
BA
10TR
425165
793043
010094676012KK
100N

5TR
863049417592
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N