Thứ Sáu, 11/03/2022

KẾT QUẢ3D3D+
150674ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
558605NHẤT
350N
NHẤT
40TR
918837
001647NHÌ
210N
NHÌ
10TR
681628
206763
687396271430BA
100N
BA
5TR
526405559452
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N