Thứ Tư, 10/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
029181NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
199017NHÌ
350N
NHÌ
40TR
571772
804984BA
210N
BA
10TR
099107
137084
108698119076KK
100N

5TR
474754221056
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N