Thứ Hai, 10/06/2019

KẾT QUẢ3D3D+
484139NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
670617NHÌ
350N
NHÌ
40TR
285013
213012BA
210N
BA
10TR
457778
218269
384660683400KK
100N

5TR
772192624888
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N