Thứ Hai, 10/05/2021

KẾT QUẢ3D3D+
584934NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
496835NHÌ
350N
NHÌ
40TR
875293
866418BA
210N
BA
10TR
393512
718197
005914037386KK
100N

5TR
419192404919
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N