Thứ Tư, 10/03/2021

KẾT QUẢ3D3D+
706826ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
511883NHẤT
350N
NHẤT
40TR
937067
831123NHÌ
210N
NHÌ
10TR
725456
929754
884814850258BA
100N
BA
5TR
804099510350
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N