Thứ Tư, 10/02/2021

KẾT QUẢ3D3D+
664446NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
933482NHÌ
350N
NHÌ
40TR
740224
706160BA
210N
BA
10TR
222979
854168
741910039845KK
100N

5TR
353647245962
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N