Thứ Hai, 10/02/2020

KẾT QUẢ3D3D+
023862NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
563687NHÌ
350N
NHÌ
40TR
570922
914982BA
210N
BA
10TR
329149
250250
043721322938KK
100N

5TR
408521585882
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N