Thứ Tư, 09/12/2020

KẾT QUẢ3D3D+
004230NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
914594NHÌ
350N
NHÌ
40TR
261733
680624BA
210N
BA
10TR
299115
802993
515925276908KK
100N

5TR
719715297953
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N