Thứ Hai, 09/12/2019

KẾT QUẢ3D3D+
804796NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
604039NHÌ
350N
NHÌ
40TR
099873
643489BA
210N
BA
10TR
433459
017232
996424392556KK
100N

5TR
812423821555
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N