Thứ Hai, 09/12/2019

KẾT QUẢ3D3D+
804796ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
604039NHẤT
350N
NHẤT
40TR
099873
643489NHÌ
210N
NHÌ
10TR
433459
017232
996424392556BA
100N
BA
5TR
812423821555
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N