Thứ Sáu, 09/10/2020

KẾT QUẢ3D3D+
704616NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
736960NHÌ
350N
NHÌ
40TR
090615
622869BA
210N
BA
10TR
439208
356824
980255714310KK
100N

5TR
321773121910
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N