Thứ Hai, 09/05/2022

KẾT QUẢ3D3D+
519557ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
377905NHẤT
350N
NHẤT
40TR
345947
671335NHÌ
210N
NHÌ
10TR
425811
533530
181600743463BA
100N
BA
5TR
618720202743
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N