Thứ Hai, 09/03/2020

KẾT QUẢ3D3D+
145109ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
924677NHẤT
350N
NHẤT
40TR
064390
943022NHÌ
210N
NHÌ
10TR
498197
306313
638843021445BA
100N
BA
5TR
596084757003
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N