Thứ Hai, 08/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
381406NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
887269NHÌ
350N
NHÌ
40TR
619890
337099BA
210N
BA
10TR
976991
739009
351126725639KK
100N

5TR
124143583444
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N