Thứ Hai, 08/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
381406ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
887269NHẤT
350N
NHẤT
40TR
619890
337099NHÌ
210N
NHÌ
10TR
976991
739009
351126725639BA
100N
BA
5TR
124143583444
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N