Thứ Hai, 08/06/2020

KẾT QUẢ3D3D+
056256NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
676080NHÌ
350N
NHÌ
40TR
529083
920671BA
210N
BA
10TR
169401
504731
356683426845KK
100N

5TR
048838205203
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N