Thứ Sáu, 08/01/2021

KẾT QUẢ3D3D+
841631ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
740450NHẤT
350N
NHẤT
40TR
940993
557838NHÌ
210N
NHÌ
10TR
241340
441765
806296249835BA
100N
BA
5TR
056589397912
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N