Thứ Sáu, 07/08/2020

KẾT QUẢ3D3D+
434762NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
115357NHÌ
350N
NHÌ
40TR
207522
768521BA
210N
BA
10TR
301401
209453
774613156588KK
100N

5TR
411792282789
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N