Thứ Sáu, 07/08/2020

KẾT QUẢ3D3D+
434762ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
115357NHẤT
350N
NHẤT
40TR
207522
768521NHÌ
210N
NHÌ
10TR
301401
209453
774613156588BA
100N
BA
5TR
411792282789
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N