Thứ Tư, 07/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
749333NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
460176NHÌ
350N
NHÌ
40TR
299596
039875BA
210N
BA
10TR
337846
149338
309721304636KK
100N

5TR
840314113537
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N