Thứ Tư, 07/04/2021

KẾT QUẢ3D3D+
364247ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
380311NHẤT
350N
NHẤT
40TR
187405
968125NHÌ
210N
NHÌ
10TR
979706
000450
423612378857BA
100N
BA
5TR
935283644474
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N