Thứ Sáu, 07/02/2020

KẾT QUẢ3D3D+
824521ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
354291NHẤT
350N
NHẤT
40TR
853215
256019NHÌ
210N
NHÌ
10TR
016510
291524
379180967062BA
100N
BA
5TR
338947199206
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N