Thứ Hai, 06/12/2021

KẾT QUẢ3D3D+
641172ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
175070NHẤT
350N
NHẤT
40TR
412082
659719NHÌ
210N
NHÌ
10TR
505046
734400
364291626896BA
100N
BA
5TR
651100868498
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N