Thứ Hai, 06/07/2020

KẾT QUẢ3D3D+
751930ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
113110NHẤT
350N
NHẤT
40TR
483970
184066NHÌ
210N
NHÌ
10TR
634736
740780
090977978105BA
100N
BA
5TR
560184473124
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N