Thứ Hai, 06/07/2020

KẾT QUẢ3D3D+
751930NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
113110NHÌ
350N
NHÌ
40TR
483970
184066BA
210N
BA
10TR
634736
740780
090977978105KK
100N

5TR
560184473124
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N