Thứ Tư, 06/04/2022

KẾT QUẢ3D3D+
962735ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
366814NHẤT
350N
NHẤT
40TR
476150
588601NHÌ
210N
NHÌ
10TR
940234
188568
043154893597BA
100N
BA
5TR
183260246174
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N