Thứ Sáu, 05/11/2021

KẾT QUẢ3D3D+
966161ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
084909NHẤT
350N
NHẤT
40TR
499399
371045NHÌ
210N
NHÌ
10TR
598188
647764
071970517805BA
100N
BA
5TR
410465914720
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N