Thứ Tư, 05/08/2020

KẾT QUẢ3D3D+
419002NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
010680NHÌ
350N
NHÌ
40TR
596776
209348BA
210N
BA
10TR
036646
913958
399362190260KK
100N

5TR
766811351379
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N