Thứ Tư, 05/06/2019

KẾT QUẢ3D3D+
110152NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
503292NHÌ
350N
NHÌ
40TR
540249
922139BA
210N
BA
10TR
331606
145207
309480243655KK
100N

5TR
966607005222
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N