Thứ Tư, 05/02/2020

KẾT QUẢ3D3D+
341057NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
080906NHÌ
350N
NHÌ
40TR
124489
545439BA
210N
BA
10TR
329409
466099
243270623804KK
100N

5TR
616365088813
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N