Thứ Tư, 05/02/2020

KẾT QUẢ3D3D+
341057ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
080906NHẤT
350N
NHẤT
40TR
124489
545439NHÌ
210N
NHÌ
10TR
329409
466099
243270623804BA
100N
BA
5TR
616365088813
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N