Thứ Sáu, 04/12/2020

KẾT QUẢ3D3D+
590940NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
310465NHÌ
350N
NHÌ
40TR
464365
060195BA
210N
BA
10TR
193950
031860
353944294566KK
100N

5TR
301753846455
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N