Thứ Sáu, 04/12/2020

KẾT QUẢ3D3D+
590940ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
310465NHẤT
350N
NHẤT
40TR
464365
060195NHÌ
210N
NHÌ
10TR
193950
031860
353944294566BA
100N
BA
5TR
301753846455
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N