Thứ Tư, 04/11/2020

KẾT QUẢ3D3D+
297497ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
404083NHẤT
350N
NHẤT
40TR
225625
493122NHÌ
210N
NHÌ
10TR
446493
783431
832695572385BA
100N
BA
5TR
372774726996
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N