Thứ Tư, 04/11/2020

KẾT QUẢ3D3D+
297497NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
404083NHÌ
350N
NHÌ
40TR
225625
493122BA
210N
BA
10TR
446493
783431
832695572385KK
100N

5TR
372774726996
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N