Thứ Hai, 04/11/2019

KẾT QUẢ3D3D+
102655NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
756867NHÌ
350N
NHÌ
40TR
121374
148241BA
210N
BA
10TR
551530
318156
655675709117KK
100N

5TR
335375561428
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N