Thứ Hai, 04/10/2021

KẾT QUẢ3D3D+
959372ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
100784NHẤT
350N
NHẤT
40TR
361021
341464NHÌ
210N
NHÌ
10TR
914174
679150
656650214932BA
100N
BA
5TR
941504344999
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N