Thứ Sáu, 04/06/2021

KẾT QUẢ3D3D+
760239ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
917354NHẤT
350N
NHẤT
40TR
075838
587620NHÌ
210N
NHÌ
10TR
853955
796229
404984799759BA
100N
BA
5TR
443037411158
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N