Thứ Hai, 04/05/2020

KẾT QUẢ3D3D+
640138NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
791171NHÌ
350N
NHÌ
40TR
701060
276623BA
210N
BA
10TR
030825
756825
217240725073KK
100N

5TR
638284697331
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N