Thứ Hai, 04/01/2021

KẾT QUẢ3D3D+
730130NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
064643NHÌ
350N
NHÌ
40TR
297083
358587BA
210N
BA
10TR
337893
912493
661219252145KK
100N

5TR
374688748525
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N