Thứ Hai, 04/01/2021

KẾT QUẢ3D3D+
730130ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
064643NHẤT
350N
NHẤT
40TR
297083
358587NHÌ
210N
NHÌ
10TR
337893
912493
661219252145BA
100N
BA
5TR
374688748525
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N