Thứ Tư, 03/11/2021

KẾT QUẢ3D3D+
248314ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
909220NHẤT
350N
NHẤT
40TR
826664
145272NHÌ
210N
NHÌ
10TR
413385
262790
664108627426BA
100N
BA
5TR
506515007783
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N