Thứ Tư, 03/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
890513ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
153618NHẤT
350N
NHẤT
40TR
744636
618665NHÌ
210N
NHÌ
10TR
686802
708792
826858960487BA
100N
BA
5TR
852398925898
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N