Thứ Tư, 03/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
890513NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
153618NHÌ
350N
NHÌ
40TR
744636
618665BA
210N
BA
10TR
686802
708792
826858960487KK
100N

5TR
852398925898
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N