Thứ Tư, 03/06/2020

KẾT QUẢ3D3D+
251537ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
446400NHẤT
350N
NHẤT
40TR
246109
057043NHÌ
210N
NHÌ
10TR
946243
751216
833276364158BA
100N
BA
5TR
228533203142
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N